Nous avons rencontré @ Céline Fremault ministre d’environnement

multi>[fr]
Nous avons recontré Mme Frémault (CdH) hier soir au Drink à Uccle. Elle est ministre de l’environnement pour la région et en charge de signer le dernier permis de la prison à Haren. L’enquête est en cours.
Avec la boue sur nos chaussures, notre entrée n’est pas restée sans se faire remarquer parmi un public aisé au-dessus de 60 ans.

La Minsitre est venue vers nous et nous avons dit qui nous étions. Elle disait avoir reçu des messages (twitter et FB je pense) et nous disait qu’on se trompait. Elle est juriste et doit juste évaluer la demande de permis en fonction de la loi. (l’architecte Archi2B pour Cafasso (Denys) est un des plus grands bureaux du pays. Ils sont tt les deux actionaires de Cafasso et de Gent. Donc très compétents)

Nous avons dit que nous pourrions lui donner des arguments de plus dans le cadre de son étude du dossier. Nous avons eu la carte de visite pr un rdv . Elle a chargé un élu de St Gilles, Henderick Vincent, de vérifier la situation à st Gilles car elle n’était pas au courant du ré-arrangement des prisonniers de Koen Geens.

Elle confirme que le monde carcéral ne s’est pas adapté depuis 300 ans, mais pense qu’il faut une prison pour soulager st Gilles et Forest.
Nous lui avons rappelé les 4 prisons déjà construites qui sont pour 30 % vides, le mauvais choix de l’endroit à Haren et qu’ils n’ont jamais étudié d’autres sites. L’hippodrome est venu sur la table et le fait que elle n’a que de compétence pour classer le terrain comme solution et se demandait pourquoi cela n’as pas pu se faire. J’ai soulevé l’impact sur la poussière fine près de Zaventem si on bétonne tt la verdure. Elle a pris le temps et se défendait que la décision de la prison est fédérale et politique et que elle n’était pas en charge de Justice.

C’était un entretien constructif et ponctuel et elle avait faim et se sentait à l’aise avec nous !

Affaire à suivre.
Stef et Val

[nl]Wij zijn gisteren avond naar de drink gegaan van Celine Fremault (Cdh) de minister van Milieu en wonen in Brussel . Ze is bekend als de Good food mevrouw,Ze heeft 4 kinderen. De CdH willen een volwaardig statuut voor vluchteling en zij zorgt dit jaar voor het eerst in 10 jaar voor een daklozenopvang deze winter die plaats genoeg heeft ! De H van het C Paternalisme.

Met modder aan onze schoenen vielen we op in Uccle In een volle zaal met welgestelde mensen van boven de 60 en ze kwam naar ons toe ;

We vroegen in feite enkel om een afspraak maar geraakten toch in discussie en kregen een kaartje van een kabinets medewerker (Nico Patelli) voor een afspraak te maken.

De minister is juriste en haar specialisatie is milieuwetgeving Ze is bevoegd om het dossier te toetsen aan de wet. De aanvraag is ingediend door één van de grootste architentenburos uit Belgie Archi2B voor Cafasso (Denys). Ik probeerde haar uit te leggen dat elke dossier door verschillende brillen bekeken kan worden met t voorbeeld van mezelf in Haren ;

Ze verbaasde zich over het waarom dat we haar benaderde en de paraplu van "federaal" hing al snel boven ons kop.Ze bevestigde berichten ontvangen te hebben (dat doelt op Twitter en FB denk ik).

We zeiden dat we haar wilden helpen argumenten vinden om het dossier te remmen, omdat we het vermoeden hadden dat ze voor het behoud van de Keelbeek is. Ze beaamde dat het gevangeniswezen 300 oud is en nooit aangepast maar bleef in haar strenge rol van enkel bevoegd te zijn voor de milieu vergunning en niet voor justitie noch voor de politieke beslissing in vraag te stellen en vond dat wij ons vergisten haar hierover te benaderen.

ik vroeg naar fijn stof studies over het gebied en pleitte voor bomen op de site zo dicht bij zaventem en vroeg of ze wist dat er een gasinstallatie op het terrein is. We herhaalden dat de plaats slecht gekozen is en dat er nooit naar een andere oplossing is gezocht. Stef legde uit hoe het terrein stoemelings is aangekocht zonder rekening te houden met de burgers of informatie te geven en dat over heel de linie men de burger uitlacht terwijl we toch met heel serieuze argumenten komen. We vertelde ook hoe de vruchtbare laag van het terrein afgehaald is door camions van de stad.....

Ondanks de beslissing tot het bouwen van een gevangenis niet haar competentie is begon ze zelf over de overbevolking in St Gilles en de EU sancties en reprimandes. Dit om te zeggen er is plaats nodig in Brussel. We haalden dan aan dat er nooit over alternatieven wordt gesproken. Zij repliekeerde dat alternatieven niet geschikt zijn voor mensen in voorhechtenis.

We herhaalden dat er al 4 nieuwe gevangenissen zijn en dat Dendermonde nog gebouwd gaat worden. Ze wilde niet geloven dat er momenteel 30 % leeg staat in de nieuwe gevangenissen en dat st Gilles en Forest veel minder overbelast zijn en vroeg Henderick Vincent gemeenteraadslid Cdh uit St Gillis daar navraag naar te doen.

Ze besteedde veel tijd aan ons en ze wilde ons duidelijk maken dat de enige manier die er ooit was via haar bevoegdheden was om het terrein te classeren. We vroegen ons af waarom dat niet gelukt is ! Zij dacht dat ecolo daar ook tussen zat.

We gingen constructief uit elkaar en we doen voort met deze dialoog.
ER ligt een brief klaar die we haar zo snel mogelijk gaan brengen met de milieu argumenten die JB nog eens op een rij wist te zetten op een mum van tijd !

Het was la bij al een fijne avond.
Vertaling volgt

Uw shok team
Stef en val