Megagevangenis van Brussel - Haren in 10 punten :

1 Het project van de mega-gevangenis is nog niet afgevoerd.
Koen Geens (Minister van Justitie), Jan Jambon (Minister verantwoordelijk van de Regie der Gebouwen), Charles Michel (1ste minister) zijn nog steeds vastberaden om in Haren een mega-gevangenis te bouwen 1200 gedetineerden met een PPS financiering !

2 De stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd door Rudy Vervoort op 24 december 2016.
De milieuvergunning (geblokkeerd eind 2015), zou, volgens het kabinet van Céline Fremault, midden januari 2017 worden afgeleverd. Het Gewest vindt schijnbaar nog steeds niet de middelen of de moed om dit toxisch project te vermijden. De schadelijke effecten worden oa bevestigd voor justitie, Brussel, etc… De argumenten om zich niet te verzetten tegen dit project zijn weinig overtuigend (vraag bij info@1130haren.be het antwoord van het Gewest op de stedenbouwkundige vergunning).

3 Het natuurgebied van de Keelbeek staat, sinds september 2015, 24u op 24 en 7 dagen op 7 onder toezicht van bewakingsdiensten.

Indien sommige gebieden u onvoldoende beschermd lijken, weet dan dat de staat voldoende geld heeft om reeds 15 maanden lang, 24u/24 en 7d/7, toezicht te houden over konijnen, herten (nvdr één hert werd gevangen op de Keelbeek en losgelaten in het Zoniënwoud), vossen en eikelmuizen. Dit noemen wij geen redelijk beheer van overheidsgeld.

4 De zone wordt steeds verdedigd en bezet door de ZADisten.

Ondanks de permanente bewaking is de ZAD van de Keelbeek nog steeds springlevend. Sinds september 2016 kan u terug terecht in nieuwe bouwwerken op het terrein.

5 U kan opnieuw genieten van het Teletubbiespark en de groene ruimte van de Keelbeek in Haren.
Er werd een passerelle gemaakt over de afschuwelijke en nutteloze omheining, eens te meer geïnstalleerd op kosten van de belastingbetaler. U heeft dus terug toegang tot de zone indien u tegen het project bent (de bewakingsdienst staat erop dat enkel de tegenstanders van het project op het terrein komen).

6 De stad Brussel heeft de paden van de Keelbeek in Haren verkocht.
Met een onbegrijpelijke verklaring « U begrijpt toch dat we ons niet eindeloos kunnen verzetten tegen het project van mega-gevangenis » heeft de stad Brussel het opgegeven om het Harense erfgoed en één van de laatste toevluchtsoorden voor de natuur in het Noordoosten van Brussel te verdedigen. De houding van de stad lijkt volledig incoherent. De beslissing werd genomen zonder het advies van de overlegcommissie... U had het over participatie en respect voor de procedures ? Het voorwerp van de onderhandelingen blijft ook eerder obscuur, Neo ? Een stadium ? Compensaties ? Meer geld voor wie ?

7 Ook de Fransen vechten tegen een rampzalige gevangenispolitiek
en de bouw van nieuwe gevangenissen : http://www.oip.org/images/DP_OIP_droit_ds_le_mur.pdf

8 De overeenkomst voor de bouw van de mega-gevangenis bestaat niet !
De parlementariërs hebben geen toegang tot een minimum aan informatie om hun taak als parlementariër te kunnen uitoefenen.

9 De mega-gavangenis van Haren zou 19 miljoen euro kosten... indien ze er niet komt... en meer dan 60 miljoen per jaar indien ze wel gebouwd wordt ! (NVDR : 35 miljard op 25 jaar tijd)
Deze foute rekening voor justitie is dan nog zonder te spreken over de tijdbom van de PPS financieringen
FR : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/01/09/les-mauvaises-affaires-des-partenariats-public-prive_1627238_3234.html

NL : Alles wordt geprivatiseerd en ondergeschikt gemaakt aan de logica van de markt :
http://www.mo.be/interview/boaventura-de-sousa-kijken-door-een-nieuwe-bril

10 U moet zich laten horen bij uw verkozenen en uw buren : Ja, voor onderwijs en begeleiding, neen, aan de vlucht vooruit en de misdaadscholen.
De overheid doet ons geloven dat we meer gevangenissen willen. Iedereen moet begrijpen dat dit niet klopt ! Ze willen dit wellicht om meer mega-projecten te verantwoorden. We willen een samenleving die minder gewelddadig is, menselijker en met meer solidariteit. Informeer u en laat van u horen... Hoe is de situatie in Frankrijk ? : « Prisons : l’écrou et ses vices #DATAGUEULE 61 »

https://www.youtube.com/watch?v=AtI_CQuBxlI

NL Nederland sluit gevangenissen 2016
http://www.ad.nl/home/acht-gevangenissen-en-drie-jeugdinrichtingen-gaan-dicht~a609934e/