Bouw gevangenis Dendermonde al 13 jaar vertraagd door actie comitée

Chronologie van het wapengekletter in de velden langs de Dender : HLN April 2015 De provincieraad heeft voor de derde keer de plannen voor de bouw van nieuwe gevangenis in Dendermonde goedgekeurd. De plannen werden eerder al twee keer vernietigd door de Raad van State na bezwaren van het actiecomité Oud Klooster. Of de nieuwe gevangenis er snel komt, is twijfelachtig want het actiecomité protesteert opnieuw.

NELE DOOMS

De nieuwe gevangenis in Dendermonde had er eigenlijk al jaren moeten staan, maar dat is buiten het actiecomité Oud klooster gerekend. Dat comité verzet zich tegen de keuze van de overheid om een nieuw gevangeniscomplex neer te poten op de site Oud Klooster in Dendermonde. Dat verzet is intussen een procedureslag die al jaren aansleept. Een eerste plan voor de bouw van een gevangenis in Dendermonde werd immers jaren geleden al helemaal vernietigd door de Raad van State na klacht van het actiecomité. Daarop werd een heel nieuw plan opgemaakt en goedgekeurd. Maar opnieuw was er protest van de actiecomités Oud Klooster en Krijgem. Die stapten opnieuw naar de Raad van State met een klacht en haalden ze opnieuw hun slag thuis.
Maar provincie, Regie der Gebouwen en stad bleven niet bij de pakken zitten en startten een nieuwe procedure op om nogmaals een - derde (!) plan op te maken. Ze blijven daarbij expliciet kiezen voor de site Oud Klooster als locatie van het nieuwe complex. En dat werd gisteren ook zo goedgekeurd door de provincieraad van Oost-Vlaanderen. Enkel Groen onthield zich, alle andere partijen stemden ja.

Dat zorgt ervoor dat er nu opnieuw een openbaar onderzoek komt in afwachting van de definitieve goedkeuring van dit derde plan. Maar ook dat belooft niet zonder slag of stoot te verlopen. Het actiecomité was er gisteren immers, nog voor de provincieraad goed en wel was gestart, als de kippen bij om al aan te kondigen dat het zich ook deze keer zou verzetten als een derde plan werd goedgekeurd. Ze krijgt daarbij steun van de vzw Raldes (regionale actiegroep leefmilieu, red.).

Site Oud Klooster

"Net omdat dit derde plan opnieuw de inplanting van de nieuwe gevangenis alsnog moet mogelijk maken op de site Oud Klooster", zegt woordvoerder Johan Verbrugghen. "Zolang de overheid halsstarrig aan deze locatie blijft vastklampen, zullen wij ons daartegen verzetten. We zijn echt verwonderd dat men blijft vasthouden aan de keuze voor het Oud Klooster. Al sinds 2003 probeert men op deze plaats de bouw van de gevangenis tevergeefs te realiseren. En dat terwijl dit echt niet de goede plaats is. Wij blijven strijden voor het behoud van deze waardevolle groene open ruimte in de Dendervallei vlakbij het centrum van Dendermonde."

De actiecomités zijn dan ook van plan om, naar aanleiding van het openbaar onderzoek rond dit derde plan, het hele dossier opnieuw te bekijken en bezwaren te formuleren. "We hebben daar overigens een goed oog in", klinkt het bij de actiecomités. "De twee vorige plannen werden immers ook telkens door de Raad van State vernietigd omdat ze onwettig waren."

Het stadsbestuur van Dendermonde hoopt alleszins dat het nu wel "derde keer, goeie keer" is. "In het belang van onze stad", klinkt het. "Een nieuwe gevangenis is voor Dendermonde erg belangrijk en het is echt jammer dat dit zo lang moet duren. In dit derde plan wordt rekening gehouden met eerder gemaakte opmerkingen van de Raad van State, zodat we wel hoop op slagen hebben."

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-dendermonde/meteen-bezwaar-tegen-nieuw-plan-gevangenis-a2304280/

Het echte laatste Nieuws ;

18 nov 2016 Opnieuw vertraging :
Stedebouwkundige vegunning geschrapt door de raad van vergunningsbetwistingen.
http://www.tvoost.be/nieuws/bouw-nieuwe-gevangenis-dendermonde-loopt-nog-maar-eens-vertraging-op-37014

http://www.dbrc.be/persbericht-ontsluitingsweg-gevangenis-dendermonde-schorsing

Archief :
http://oudklooster-dendermonde.be/
http://nieuwegevangenissen.be/nl/prison/dendermonde-nieuwe-gevangenis