Verwoeste bomen in Haren : Gevangenis of volksbelang

Bericht van het comité van Haren

Verwoeste bomen in Haren : Gevangenis of volksbelang

Verwoeste bomen, paden en een gevangen genomen openbaar park.... Dit is wat plaatsgrijpt in Haren zonder vergunning of communicatie. Het comité van Haren klaagt dit misprijzen voor het openbare goed aan.

Op donderdag 19 februari zetten de bulldozers zich in gang op het terrein van de Keelbeek. In deze groene zone, waar de bouw van de grootste gevangenis van België wordt gepland, startten de werken om de helft van deze 18ha grote oppervlakte natuur te omheinen.

Het comité stelt zich vragen bij deze actie van de Regie der Gebouwen en van het consortium Cafasso.

Deze werken startten vooraleer enige vergunning voor een werf werd afgeleverd en tevens voor de aanvang van het openbaar onderzoek.

Daarenboven, en ondanks de talrijke vragen die het project voor de mega-gevangenis oproept en de talrijke tegenargumenten die het ook ernstig in vraag stellen, heeft het project geen aanleiding gegeven tot de noodzakelijke maatschappelijk debatten.

Het vloeit voort uit de essentie van morele verantwoordelijkheid dat de échte vragen gesteld worden, over gevangenisbeleid, over het betonneren van vruchtbare gronden in de stad en van de gemene goederen, over het respect voor de democratische processen en over de condities van de financiering van projecten van een dergelijke grootte.

Bovendien, sluit deze omheining een park en een grote oppervlakt natuur af, die hierdoor ontoegankelijk worden voor wandelaars en bewoners van de 3 aangrenzende gemeenten, Haren, Diegem en Machelen.

Tenslotte, hebben deze werken al onverantwoorde en onaanvaardbare schade aangericht aan de omgeving, Het comité herinnert eraan dat om hoogstammige bomen te vellen een vergunning noodzakelijk is. Deze werd echter niet afgeleverd.

Dit alles leidt opnieuw tot de vraag : primeert het privé-belang op het algemeen belang ?

Het comité van Haren versterkt haar waakzaamheid en bevestigt haar bereidheid om het debat rond dit project van de mega-gevangenis te provoceren (of af te dwingen).

Vanwege : Comité de Haren / comité van Haren - info[arobase]1130haren.be - http://1130haren.be
Contactpersonen : Laurent Moulin - 0499 03 09 01 - moulinlolo[arobase]yahoo.com / Raf Knops – 0479 50 51 08 - rkbxl[arobase]hotmail.com

bericht van het comité van Haren