Oproep van de Keelbeek

Wij, de bewoners en de vrienden van de Keelbeek, een groene zone van18ha te Haren (Brussel), roepen iedereen op om ons te steunen ! Op de terreinen aan de Keelbeek wil men op korte termijn een nieuwe gevangenis bouwen. Het zal de grootste worden van het land, met maar liefst 1200 plaatsen.

De bouw-procedure gaat in sneltreinvaart vooruit. De aanvraag om het gebied te beschermen, ingediend door de bewoners en verenigingen, werd reeds verworpen op 2 oktober jongstleden door het Brussels Gewest.
De aanvang van de werken is reeds voorzien voor de lente van 2015, met als bedoeling om de gevangenis te openen in 2017. De constructie werd toevertrouwd aan de groep CAFASSO, onder leiding van de Regie der Gebouwen, en op rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Een nieuwe gevangenis bouwen, en daarmee potentiële landbouwgrond omvormen tot een grijze betonvlakte : het schreeuwt om een maatschappelijk debat. Een debat dat de betrokken partijen (de ondernemers, de FOF, en politieke verkozenen) trachten te vermijden, om het project in stilte en met harde hand door te duwen. Men vergeet daarbij dat een megagevangenis is voorbijgestreefd : men pleit tegenwoordig eerder voor kleinschalige oplossingen.

Daarom eisen we dat de vragen over het gevangenisbeleid die dit project oproept, zowel in het parlement als publiek worden gesteld. Vragen over de publieke middelen, de publiek-private samenwerkingsverbanden, over de toekomst van de landbouwgrond in Brussel, en onze voedselsoevereiniteit.

Wij,
-  de bewoners en vrienden van de Keelbeek die sinds augustus 2014 actief zijn op het terrein, na onze aardappel plantactie op het veld van 17 april.
- de bewoners van Haren, gehecht aan dit laatste stukje groen, geprangd tussen een opeenhoping van ontspoorde infrastructuurwerken.
- de bewoners van Brussel, bezorgd over de biodiversiteit en de leefbaarheid van de regio, ongerust over het fragiliteit van het landbouwsysteem in de toekomst.
- de planten en dieren die leven op het veld.

tezamen,
doen we beroep aan de bewoners en de vitale kracht die het land regeert, en aan zij die zich niet willen neerleggen bij de achteruitgang. We roepen op om samen te komen op het terrein en te reageren tegen de destructie : om tezamen ruimte te creëren voor betere levensomstandigheden. Hier, op dit stukje aarde, en elders.

Neen aan de betonnering van de grond !
Neen aan de bouw van nieuwe gevangenissen !
Het dominante model stort in voor onze ogen, laten we niet meer wachten.
Breng de creativiteit naar buiten voor een leefbare toekomst voor alles en iedereen.
Kom tezamen !
We zijn boos, een woede die groeit naargelang de mens de moed verliest. Neen aan de destructie en de opsluiting.
We voelen ons niet machteloos, en hebben geen schrik.
We ondersteunen het leven, want zij ondersteund ons.
We staan niet alleen en laten ons niet doen.

Getekend : de bewoners en de vrienden van de Keelbeek