Mobilisatie tegen de overlegcommissie & bezetting te versterken

Een megagevangenis in Haren - Brussel Bevolkingsraadpleging : praat maar of toelating om te zwijgen ?

Het wordt ons toegelaten om akkoord te gaan ?
Danku ! Het zal NEE zijn ! We willen geen megagevangenis !

De Brusselse regering voorziet in de bouw van de grootste gevangenis van het land op het terrein van Keelbeek, te Haren, in het Noorden van Brussel. Het project zal 18 ha grond vernietigen en 300 bomen zullen worden geveld om zo’n 1200 personen op te sluiten voor een kost boven de 2 miljard euro. 2 miljard euro om arme en uitgesloten mensen op te sluiten eerder dan de armoede en de uitsluiting te bestrijden.

De hele procedure voor de verwezenlijking van deze megagevangenis verloopt sinds jaren zonder enig democratische debat, noch in het parlement, noch in de media, noch bij de burgers, terwijl het gigantische en opgelegde project vele vragen oproept rond de samenleving die we wensen en die ons allen aangaan.

Woensdag 20 mei, is de dag van de overlegcommissie. Deze zal een advies uitbrengen over de aflevering van de bouwvergunningen, nodig om de werken te kunnen starten (aangekondigd voor mei 2015). Iedere persoon die is ingeschreven voor deze vergadering kan eraan deelnemen zn zijn mening uiten. Maar er is geen werplichting van de openbare overheid om rekening te houden met de argumenten die tijdens deze commissie worden naar voor gebracht.

Er wordt een soort imitatie van burgerlijke raadpleging opgevoerd, om zo een project te legitimeren waarvan het nut meer en meer betwist wordt, zowel door de burgers als door de professionelen in de Justitie-sector. Alles is eigenlijk al beslist in 2008, via een ondoorzichtige publiek-private samenwerking, die de politieke wereld aan de private lobby’s bindt, die de openbare budgetten onderwerpt aan grote finaniële belangen en die zo belangrijke openbare budgetten toekent om de financiële honger te stillen van privé consortiums als CAFASSO & co

Uitnodiging om naar de mobilisatie te komen deze gaat door tijdens de overlegcommissie om deze ondemocratische procedure aan te klagen
woensdag 20 mei om 8u00 Muntplein, 1000 Brussel (De Brouckère)

Ontbijt, infostands, terugvordering van de openbare ruimte en van het woord, muziek, pick-nick versie potluck (auberge espagnole), enz...Oproep om de bezetting te versterken !

Laten we de ZAD (zone à défendre, te verdedigen zone) beschermen nu we voor het begin van de werken staan !
Vanaf 20 mei, kunnen de vergunningen afgeleverd worden en de werken van start gaan :
we hebben meer mensen nodig ter plaatse om een constante waakzaamheid te bewaren en om elke ochtend deel te nemen aan de permanenties !


Leve de vrije en levende Keelbeek !

Collectif Vrije Keelbeek libre !
haren.luttespaysannes.be
keelbeek[arobase]sdu.collectifs.net

Comité de Haren
1130haren.be
info[arobase]1130haren.be